top of page

klachtenregeling

Klachten over een (onderdeel van een) Cursus, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de Leerling binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Peralta InterAccount B.V. gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Peralta InterAccount B.V.. Klachten over een (onderdeel van een) cursus, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de Leerling binnen 14 dagen na afloop van de Cursus schriftelijk aan Peralta InterAccount B.V. te worden gemeld. Peralta InterAccount B.V. zal iedere klacht na ontvangst binnen 14 dagen in behandeling nemen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn dan 14 dagen om de klacht in behandeling te nemen wordt de leerling op de hoogte gesteld en geïnformeerd wanneer er wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en ten minste 1 jaar bewaard. Voor alle klachten kan je contact opnemen met Fanny Kramer via info@peraltainteraccount.com. Indien de leerling en Peralta InterAccount B.V. niet tot een oplossing komen is er een onafhankelijke derde de Yelma Aguado Martinez zijn oordeel is voor Peralta InterAccount B.V. bindend. Eventuele consequenties worden door Peralta InterAccount B.V. indien mogelijk binnen 14 dagen afgehandeld.

bottom of page